Klubová výstava teriérů Mladá Boleslav

V1, CAJC, JKV

20. září, v jednom z posledních alespoň trochu letních dní, jsme opět navštívili výstaviště Krásná louka v Mladé Boleslavi a zúčastnili se se Šíšou prestižní klubové výstavy teriérů. Silky posuzoval slovenský rozhodčí  Ing. Jaroslav Kubal'a, který nás hned na úvod upozornil, že dnes bude posuzovat velmi přísně, neboť k tomu byl, společně s dalšími rozhodčími, vyzván paní Tichou. Tato si klade za úkol celkové  zlepšení úrovně chovu teriérů a výběr kvalitních zvířat na výstavách tomu  má napomoci. Rozhodčí dostál svým slovům a opravdu rozdával ne vždy výborná ocenění. O to více si ceníme dosaženého úspěchu.