Speciální výstava teriérů Bratislava - Ružinov

V1,  CC

Z Nitry není daleko do Bratislavy a tak jsme 30. března pouze popojeli do Kulturního domu v Ružinově. Déšť vystřídalo sluníčko. Opět se potvrdilo, že kulturní dům je určen především ke kulturním prožitkům a čkoliv výstava nádherných psů určitě ke kultuře patří, zabere tato kultura trochu více místa, než na které je prostor domu určen. Naštěstí se nám podařilo obsadit část vestibulu před hlavním sálem, takže jsme se vyhnuli jinak běžnému šlapání si po hlavách. Silky posuzovala česká rozhodčí pí. Tichá.

     

Jelikož se těchto dálkových výprav zúčastňujeme v hojmém počtu, mohli jsme si dovolit nastoupit v závěrečných soutěžích do boje o chovatelksé skupiny a úspěch se zde již téměř tradičně opět dostavil.