Česká národní výstava Mladá Boleslav

    Witch - V1, BOB, Best Veteran, BIG 4              Danae - V1, CAJC, BOJ

V půlce června panovaly tropické dny a nás čekala výstava na chrtím závodišti v Mladé Boleslavi. Pořadatele naštěstí operativně vzhledem k panujícím úmorným vedrům přesunuli všechna malá plemena z pověstné laminátové haly ven na trávu a otevřené prostranství. My, vybaveni dvoumetrovým slunečníkem, jsme byli za toto rozhodnutí rádi. I přes naše protislunečné opatření však byl celodenní pobyt na výstavišti opravdu velice horký,m zážitkem.
Silky posuzovala nám opět zcela neznámá rozhodčí Iveta Nováková. Do kruhu jsme nastupovali jako první. O to delší bylo čekání na závěrečné soutěže.

  

Pořadatelé zkrátili čas začátku závěrečných soutěží aby ulehčili vystavovatelům jejich dlouhé čekání. Přesto bylo na pejscích vidět, že toho mají plné zuby a jistě se většina z nich těšila do klimatizovaných vozidel. Skupinu FCI 3 posuzovala opět naše paní rozhodčí Iveta Nováková a Witch se umístila ve velké konkurenci dalších teriérů na krásném čtvrtém místě - opět nelze jinak, než blahopřát.