Pes roku 2014

    Witch - Nejlepší veterán 4. místo

Oceněním výstavních úspěchů naší veteránky Witch Bohemia Alké byla pozvánka na předávání cen v TOP hotelu Praha konané první víkend v lednu roku 2015.

        

   VIDEO